ABC7-protokollet: Sju ”vanliga” Läkemedel samt Capecitabine vid Metastatisk Bröstcancer

ABC7-protokollet består av sju ”vanliga” läkemedel som syftar till att hämma många av de typiska signalvägarna vid metastatisk bröstcancer, i synnerhet ”epithelial-to-mesenchymal transition”, mekanismen som kan leda till att bröstcancer sprider sig till skelettet. Protkollet syftar även till att öka effekten av konventionell behandling med Capecitabine.

I  ABC7 Ingår:

  1. quetiapin ett äldre psykiatrisk läkemedel, för att blockera RANK-signalering;
  2. pirfenidon, ett anti-fibros-läkemedel för att blockera TGF-beta-signalering;
  3. rifabutin, ett antibiotikum för att blockera beta-cateninsignalering;
  4. metformin, ett antidiabetiskt läkemedel för att stimulera AMPK och hämma mTOR;
  5. propranolol, ett blodtrycks läkemedel för att blockera beta-adrenerg signalering;
  6. agomelatin, ett melatonergiskt antidepressivt medel för att stimulera M1 och M2 melatonerga receptorer; och
  7. ribavirin, ett antiviralt läkemedel för att förhindra eIF4E-fosforylering.

Mekanismer:An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is bctt-9-495Fig1.jpg

Läkemedel / dos:

The drugs of ABC7, their targets during treatment of breast cancer, and suggested doses 

Abstrakt: The ABC7 regimen: a new approach to metastatic breast cancer using seven common drugs to inhibit epithelial-to-mesenchymal transition and augment capecitabine efficacy

”Drug Repurposing”: Vanliga Läkemedel mot Bröstcancer

Anticancer Fund presenterade sju läkemedel mot olika typer av bröstcancer på European Breast Cancer Conference i Bryssel: Propranolol, Statiner, Leflunomide, Losartan, Maraviroc, Nelfinavir, Tigecycline.

”Repurposing non-cancer drugs for breast cancer? An emerging opportunity”

(ladda ner pdf)

Beta-blockerare, Stress och Cancer

Beta-blockerare är läkemedel som hindrar stresshormoner som adrenalin och noradrenalin att bindas med så kallade betareceptorer och används framförallt för att motverka högt blodtryck.

Beta-blockerare delas vanligtvis upp i selektiva betablockerare och generella betablockerare. Selektiva betablockerare binder enbart till vissa beta-receptorer, medan generella binder med till alla typer av beta receptorer.

Ett exempel på en generell betablockerare är Propranolol (Inderal) och en selektiv Atenolol (Tenormin)

Kronisk stress är naturligtvis vanligt hos cancerpatienter. Stark stress startar produktionen av en rad stresshormoner som adrenalin, noradrenalin. Dessa stresshormoner har en förmåga att binda till olika cancercellers receptorer och starta en kedja av reaktioner som påverkar cancercellens överlevnad, förmåga att sprida sig och skapa egna blodkärl.

Studier av användandet av betablockerare som alltså blockerar dessa stresshormoner, har visat fantastiska resultat i en rad olika cancertyper. Detta gäller i synnerhet de generella typen av betablockerare som Propranolol (Inderal).