ABC7-protokollet: Sju ”vanliga” Läkemedel samt Capecitabine vid Metastatisk Bröstcancer

ABC7-protokollet består av sju ”vanliga” läkemedel som syftar till att hämma många av de typiska signalvägarna vid metastatisk bröstcancer, i synnerhet ”epithelial-to-mesenchymal transition”, mekanismen som kan leda till att bröstcancer sprider sig till skelettet. Protkollet syftar även till att öka effekten av konventionell behandling med Capecitabine.

I  ABC7 Ingår:

 1. quetiapin ett äldre psykiatrisk läkemedel, för att blockera RANK-signalering;
 2. pirfenidon, ett anti-fibros-läkemedel för att blockera TGF-beta-signalering;
 3. rifabutin, ett antibiotikum för att blockera beta-cateninsignalering;
 4. metformin, ett antidiabetiskt läkemedel för att stimulera AMPK och hämma mTOR;
 5. propranolol, ett blodtrycks läkemedel för att blockera beta-adrenerg signalering;
 6. agomelatin, ett melatonergiskt antidepressivt medel för att stimulera M1 och M2 melatonerga receptorer; och
 7. ribavirin, ett antiviralt läkemedel för att förhindra eIF4E-fosforylering.

Mekanismer:An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is bctt-9-495Fig1.jpg

Läkemedel / dos:

The drugs of ABC7, their targets during treatment of breast cancer, and suggested doses 

Abstrakt: The ABC7 regimen: a new approach to metastatic breast cancer using seven common drugs to inhibit epithelial-to-mesenchymal transition and augment capecitabine efficacy

Genombrott: Care Oncology Clinic Presenterar Studie av ”Vanliga” Läkemedel mot Cancer

Care Oncology Clinic (COC ) i London har nu presenterat det första resultat av METRICS studien som pågått i fyra år och utvärderar fyra ”vanliga” läkemedel  i kombination med konventionell behandling.

Studien omfattar flera tusen patienter med olika cancertyper, men i det första delresultatet så presenterade man nu resultatet för Glioblastoma Mulitforme (GBM), den vanligaste och dödligaste formen av hjärncancer.

Resultatet är minst sagt väldigt spännande!

När man jämförde GBM-patienter som fått COCs protokoll + konventionell behandling (operation, strålning och cytostatika) med patienter som bara får konventionell behandling, så fick man fram följande resultat:

Andel patienter som levde efter två år:

 • 56% av de patienter som fick COCs protokoll + konventionell behandling
 • 26% av de patienter som bara fick konventionell behandling

Medianöverlevnad (överlevnaden hos den mittersta personen som avlider i en grupp):

 • 27 månader hos de patienter som fick COCs protokoll + konventionell behandling
 • 14,8 månader hos av de patienter som bara fick konventionell behandling

COC Protocol Glioblastoma Brain Cancer Treatment Results

I COCs protokoll ingår följande läkemedel:

 • Atorvastatin upp till 80mg
 • Metformin upp till 1000mg, om patient tolererar ökas dos efter två veckor till två gånger per dag
 • Doxycycline 100mg
 • Mebendazole 100mg

Om detta var resultatet av en fas-3 studie av ett nyutvecklat, patenterbart läkemedel så hade det förmodligen resulterat i en mycket hög prislapp!

Det som gör dessa läkemedel så speciella förutom att de har dokumenterad effekt mot cancer, är att de har funnits under lång tid och stor klinisk kunskap finns för hur de bäst används; de har låg eller försumbar toxisk påverkan och kan tas under lång tid och de är billiga eftersom patentet har gått ut och generiska alternativ finns.

The Daily Mail har rapporterat om resultatet av COC-studien och Henry Searl som när han diagnostiserades med Glioblastoma, 19 år gammal, uppskattades bara ha 14 månader kvar i livet. Tre år senare är han fortfarande i livet och tumören har inte fortsatt att växa.

Could £400-per-year drug cocktail be the key to beating one of the most-deadly cancers? Henry was given 14 months to live now his cancer is stable thanks to his four everyday medicines

Samma tidning berättade om Henry och COC i en artikel från 2015:

Could a simple antibiotic help fight off cancer? Experts at a top London clinic believe cheap everyday drugs can starve deadly tumours

Tidigare blogginlägg om COC kan läsas här.

Metformin – kliniska framsteg

En mycket intressant genomgång av forskningsläget kring diabetesläkemedlet Metformin och dess effekt på cancer.

”Metformin påverkar flera viktiga processer relaterade till celltillväxt, proliferation och överlevnad. Läkemedlets effekter på dessa processer härrör från både metabolisk och intracellulär signalaktivitet. För det första minskar metformin mängden glukos som produceras av levern och minskar blodomloppet och cellulär upptag av insulin. I sin tur resulterar den reducerade insulinstimuleringen i reducerad aktivering av insulinreceptorer på cellmembran, som utlöser en kaskad av intracellulära molekylära effekter, såsom nedreglering av Ras / Raf / MEK / ERK- och PI3K / AKT / mTOR-signalvägarna. En eller båda dessa vägar aktiveras ofta i många typer av cancerceller. Dessutom verkar metformin uppreglera AMP-aktiverad proteinkinas, en nyckelmolekyl i glukos- och insulinreglering och även en hämmare av mTOR.”

CancerWorld: ”Building the clinical evidence on metformin and cancer

Care Oncology Clinic – behandling med ”repurposed drugs”

Care Oncology Clinic Logo

Care Oncology Clinic (COC) är en Londonbaserad klinik som genomför en studie av så kallade ”repurposed drugs”. I studien som har döpts ‘METRICS’ (Metabolic Treatment Initiative for Cancers) hoppas man kunna visa att läkemedlen, som har låg toxisk effekt och väl kända bieffekter, tillsammans kan förstärka och komplettera en konventionell cancerbehandling.

De läkemedel som ingår i studien är:

 • Metformin (minskar blodglukos)
 • Atorvastatin (minskar låg densitet lipider)
 • Mebendazole  (påverkar snabb celldelning)
 • Doxycycline (påverkar glykolys, metastas och immunhämmande infektioner)

Länkar:

Studien är även öppen för patienter utanför UK. Den inledande konsultationen kostar £450, men kan genomföras på Skype till en lägre kostnad. Läkemedlen och fortsatt konsultation kostar drygt £250 i kvartalet.

Diabetes läkemedlet Metformin förbättrar överlevnad vid Cancer

Metformin är ett läkemedel som används för att behandla typ-2 diabetes och verkar genom att minska glukoneogenesen (den egna sockertillverkningen) och att öka insulinkänsligheten (ökar cellernas förmåga att ta upp socker och därmed sänka blodsockret). Både socker och insulin stimulerar cancerceller.

I flera studier har Metformin visat sig vara effektivt mot en rad olika cancertyper.