Minska Cancerbehandlingars Negativa Effekt 

Konventionella strålnings- och läkemedelsbaserade cancerterapier syftar till att döda så många tumörceller som möjligt, men skräp i form av döda och döende cancerceller kan stimulera produktionen av proinflammatoriska cytokiner, som är kända för att främja tumörtillväxt. ”

”Vi räknade om att drog framkallat skräp främjar tumörtillväxt, kan rening av skräp minska denna effekt”, förklarar Mark Kieran som ledde studien vid Dana-Farber Cancer Institute och Boston Children’s Hospital.

Resolvins är en familj av endogena lipid-härledda mediatorer som stimulerar upplösningen av inflammation genom att motverka proinflammatoriska cytokiner och öka upptagningen av cellrester i makrofager.

I studien visade man i en  musmodell att små mängder Resolvin inhiberade tumörtillväxt som orsakats av döda och döende cancerceller och förhindrade cancerceller från att sprida sig. Vidare visade man även att Resolvin förstärkte  olika cytotoxiska terapier mot flera olika typer av tumörer.”

ScienceDaily

Aspirin ”rivstartar” produktionen av Resolvin från Omega-3:

En rapport i tidsskriften Chemestry & Biology visar att Aspirin hjälper till att trigga produktionen av Resolvins, molekyler som naturligt framställs av kroppen från omega-3-fettsyror.

Forskarna visade även att aspirinbehandling utlöste produktionen av en längre verkande form av Resolvin, Resolvin D3.

ScienceDaily

Aspirin Förstärker Cancer Läkemedel

Cancer med RAS-mutation, som ibland uppträder vid bukspottskörtel-, tarm-, lung- och hudcancer har få behandlingsalternativ. Läkemedlet Sorafenib (Nexavar) har visat visat viss effekt, men inte utan kraftiga biverkningar.

I en studie vid universitetet i Queensland, Australien, fann man att Aspirin tillsammans med Sorafenib, kraftigt förbättrad effektiviteten i musmodeller av lungcancer och melanom med RAS-mutationer.”

Artikel: MNT

Aspirin kan halvera risken för vissa cancertyper

I en studie som pågått i 10 år med över 600.000 patienter har man visat att långtidsanvändning av Aspirin kan minska risken för gastrointestinala cancertyper med upp till 47%.

Median dosen var 80 milligram per dag under i genomsnitt 7,7 år.

”Långtids användning av asprin visade 24 procent till 47 procents signifikant minskning av cancer i mag-tarmkanalen” skriver författarna.

”Aspirin användare hade 47% minde chans att få lever- och matstrupscancer, 38% mindra chans att få magcancer och 34 % mindre chans att få bukspottskörtelcancer.”

Aspirins förmåga att blockera det inflammatoriska enzymet COX-2 och att hämma trombocyter, misstänks ligga bakom dess anticancer effekt.

Medical News Today

Daily Mail

 

Hur kan asprin hjälpa till att bota cancer?

En studie publicerad i den medicinska journalen Cell tyder på att Aspirin kan hjälpa att stärka immunförsvaret hos patienter med bröst, hud och tarmcancer. Enligt studien så kan Aspirin blockera de inflammatoriska enzymen COX-1 och COX-2 som i sin tur producerar molekyler som dämpar immunförsvaret.

Aspirin ökar risken för blödningar i mag-tarmkanalen och man bör därför alltid konsultera sin läkare!

Länk till ursprungsartikel.

Flera artiklar om aspirin.