Klaritromycin – antibiotikum mot cancer

Klaritromycin (eng: Clarithromycin) är ett vanligt och effektivt antibiotikum som bland annat används vid infektioner i luftvägarna. Läkemedlet har även visat sig ha anticancer egenskaper genom att minska proinflammatoriska cytokiner samt hindra autofagi och angiogenesis.

Science Daily: Clarithromycin as an anti-cancer agent

Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)—clarithromycin as an anti-cancer agent

Significant survival benefit to patients with advanced non-small-cell lung cancer from treatment with clarithromycin.

Bakterieflora olika i Frisk vävnad och i Tumörer

Resultat från en undersökning vid amerikanska Mayo Clinic visar att bakteriefloran skiljer sig mellan frisk vävnad och tumörer vid bröstcancer. Liknade skillnader har även kunnat ses vid mag-, tarm-, lever-, lung- och hudcancer.

Detta skulle kunna innebära, även om det inte ännu är säkerställt, att skillnader i bakteriefloran i vävnaden kan orsaka eller förvärra cancer.

Länk till originalartikel.

Kan detta vara ytterligare en orsak till varför viss antibiotika som Doxycycline och Clarithromycin har visat sig vara verksam mot cancer?