Care Oncology Clinic – behandling med ”repurposed drugs”

Care Oncology Clinic Logo

Care Oncology Clinic (COC) är en Londonbaserad klinik som genomför en studie av så kallade ”repurposed drugs”. I studien som har döpts ‘METRICS’ (Metabolic Treatment Initiative for Cancers) hoppas man kunna visa att läkemedlen, som har låg toxisk effekt och väl kända bieffekter, tillsammans kan förstärka och komplettera en konventionell cancerbehandling.

De läkemedel som ingår i studien är:

  • Metformin
  • Atovastatin
  • Mebendazole
  • Doxycycline
  • Ibuprofen

Den inledande konsultationen kostar £450, men kan genomföras på Skype till en lägre kostnad. Läkemedlen och fortsatt konsultation kostar drygt £250 i kvartalet.

Länkar:

Ny studie: Antabus effektivt mot cancer

Läkemedlet mot alkoholberoende dödar också cancerceller. Nu vet forskare för första gången hur.

Läkemedlet Antabus, (disulfiram), som används för behandling av alkoholberoende har även en cancerhämmande effekt.

Disulfiram fungerar mot alla typer av cancer, även metastacerad cancer, där vi i dag inte har särskilt kraftfulla behandlingsalternativ att erbjuda. Till en början skulle disulfiram kunna vara ett alternativ här och i fall där annan behandling slutat att fungera, säger Jiri Bartek, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet och verksam vid Danish cancer society research center, som har lett studien.”

Minska Cancerbehandlingars Negativa Effekt 

Konventionella strålnings- och läkemedelsbaserade cancerterapier syftar till att döda så många tumörceller som möjligt, men skräp i form av döda och döende cancerceller kan stimulera produktionen av proinflammatoriska cytokiner, som är kända för att främja tumörtillväxt. ”

”Vi räknade om att drog framkallat skräp främjar tumörtillväxt, kan rening av skräp minska denna effekt”, förklarar Mark Kieran som ledde studien vid Dana-Farber Cancer Institute och Boston Children’s Hospital.

Resolvins är en familj av endogena lipid-härledda mediatorer som stimulerar upplösningen av inflammation genom att motverka proinflammatoriska cytokiner och öka upptagningen av cellrester i makrofager.

I studien visade man i en  musmodell att små mängder Resolvin inhiberade tumörtillväxt som orsakats av döda och döende cancerceller och förhindrade cancerceller från att sprida sig. Vidare visade man även att Resolvin förstärkte  olika cytotoxiska terapier mot flera olika typer av tumörer.”

ScienceDaily

Aspirin ”rivstartar” startar produktion av Resolvin från Omega-3:

En rapport i tidsskriften Chemestry & Biology visar att Aspirin hjälper till att trigga produktionen av Resolvins, molekyler som naturligt framställs av kroppen från omega-3-fettsyror.

Forskarna visade även att aspirinbehandling utlöste produktionen av en längre verkande form av Resolvin, Resolvin D3.

ScienceDaily

Aspirin Förstärker Cancer Läkemedel

Cancer med RAS-mutation, som ibland uppträder vid bukspottskörtel-, tarm-, lung- och hudcancer har få behandlingsalternativ. Läkemedlet Sorafenib (Nexavar) har visat visat viss effekt, men inte utan kraftiga biverkningar.

I en studie vid universitetet i Queensland, Australien, fann man att Aspirin tillsammans med Sorafenib, kraftigt förbättrad effektiviteten i musmodeller av lungcancer och melanom med RAS-mutationer.”

Artikel: MNT

Ketogen Diet och HBOT effektivt mot spridd Bröstcancer

Ketogen diet och Hyperbar syrebehandling (HBOT) visar effekt mot spridd bröstcancer i musmodeller.

  • Ketogen diet: Diet med hög fetthalt låg andel kolhydrater, vilket minskar blodglukosen och höjer blodketoner. Har visat sig sakta ner cancerprogressionen hos djur och människor.
  • HBOT: I tumörer uppstår ofta syrefattig (hypoxisk) vävnad vilket främjar cancerprogression och ytterligare ökar det glykolytiska (socker) beroendet hos cancer. Hyperbarisk syrebehandling (HBOT) mättar tumörer med syre och reverserar de cancerframkallande effekterna av tumörhypoxi.

The Ketogenic Diet and Hyperbaric Oxygen Therapy Prolong Survival in Mice with Systemic Metastatic Cancer

”KD and HBO2T produce significant anti-cancer effects when combined in a natural model of systemic metastatic cancer. Our evidence suggests that these therapies should be further investigated as potential non-toxic treatments or adjuvant therapies to standard care for patients with systemic metastatic disease”.

 

Melanom

Olika ”re-purposed” läkemedel, potentiell användbara vid malignt melanom:

Metformin: https://meyercancer.weill.cornell.edu/news/2017-02-06/old-drug-may-provide-new-hope-melanoma-patients
Statiner: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493799 http://news.emory.edu/stories/2017/01/cancer_metabolism_diet_chen/
Propranolol: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319975.php
Dipyridamole: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22760522
Antihistamin: https://www.medicalnewstoday.com/articles/279000.php
Mebendazole: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18667591 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23059386

Probiotika: http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2016-11-07-gut-microbes-linked-to-immunotherapy-response-in-melanoma-patients

Metformin – kliniska framsteg

En mycket intressant genomgång av forskningsläget kring diabetesläkemedlet Metformin och dess effekt på cancer.

”Metformin påverkar flera viktiga processer relaterade till celltillväxt, proliferation och överlevnad. Läkemedlets effekter på dessa processer härrör från både metabolisk och intracellulär signalaktivitet. För det första minskar metformin mängden glukos som produceras av levern och minskar blodomloppet och cellulär upptag av insulin. I sin tur resulterar den reducerade insulinstimuleringen i reducerad aktivering av insulinreceptorer på cellmembran, som utlöser en kaskad av intracellulära molekylära effekter, såsom nedreglering av Ras / Raf / MEK / ERK- och PI3K / AKT / mTOR-signalvägarna. En eller båda dessa vägar aktiveras ofta i många typer av cancerceller. Dessutom verkar metformin uppreglera AMP-aktiverad proteinkinas, en nyckelmolekyl i glukos- och insulinreglering och även en hämmare av mTOR.”

CancerWorld: ”Building the clinical evidence on metformin and cancer