Genombrott: Care Oncology Clinic Presenterar Studie av ”Vanliga” Läkemedel mot Cancer

Care Oncology Clinic (COC ) i London har nu presenterat det första resultat av METRICS studien som pågått i fyra år och utvärderar fyra ”vanliga” läkemedel  i kombination med konventionell behandling.

Studien omfattar flera tusen patienter med olika cancertyper, men i det första delresultatet så presenterade man nu resultatet för Glioblastoma Mulitforme (GBM), den vanligaste och dödligaste formen av hjärncancer.

Resultatet är minst sagt väldigt spännande!

När man jämförde GBM-patienter som fått COCs protokoll + konventionell behandling (operation, strålning och cytostatika) med patienter som bara får konventionell behandling, så fick man fram följande resultat:

Andel patienter som levde efter två år:

  • 56% av de patienter som fick COCs protokoll + konventionell behandling
  • 26% av de patienter som bara får konventionell behandling

Medianöverlevnad (överlevnaden hos den mittersta personen som avlider i en grupp):

  • 27 månader hos de patienter som fick COCs protokoll + konventionell behandling
  • 14,8 månader hos av de patienter som bara får konventionell behandling

COC Protocol Glioblastoma Brain Cancer Treatment Results

I COCs protokoll ingår följande läkemedel:

  • Atorvastatin upp till 80mg
  • Metformin upp till 1000mg, om patient tolererar ökas dos efter två veckor till två gånger per dag
  • Doxycycline 100mg
  • Mebendazole 100mg

Om detta var resultatet av en fas-3 studie av ett nyutvecklat, patenterbart läkemedel så hade det förmodligen resulterat i en mycket hög prislapp!

Det som gör dessa läkemedel så speciella förutom att de har dokumenterad effekt mot cancer, är att de har funnits under lång tid och stor klinisk kunskap finns för hur de bäst används; de har låg eller försumbar toxisk påverkan och kan tas under lång tid och de är billiga eftersom patentet har gått ut och generiska alternativ finns.

The Daily Mail har rapporterat om resultatet av COC-studien och Henry Searl som när han diagnostiserades med Glioblastoma, 19 år gammal, uppskattades bara ha 14 månader kvar i livet. Tre år senare är han fortfarande i livet och tumören har inte fortsatt att växa.

Could £400-per-year drug cocktail be the key to beating one of the most-deadly cancers? Henry was given 14 months to live now his cancer is stable thanks to his four everyday medicines

Samma tidning berättade om Henry och COC i en artikel från 2015:

Could a simple antibiotic help fight off cancer? Experts at a top London clinic believe cheap everyday drugs can starve deadly tumours

Tidigare blogginlägg om COC kan läsas här.

Care Oncology Clinic

Care Oncology presenterar sin verksamhet i den här filmen:


”Care Oncology erbjuder COC-protokollet som en kompletterande behandling till konventionella cancerterapier. COC-protokollet har genomgått 4 år av klinisk utvärdering.

De tidiga resultaten av studien har visat att användningen av protokollet i kombination med en befintlig behandling kan öka den terapeutiska effekten. Klinisk data tyder även på att COC-protokollet kan fördubbla patientöverlevnad när den införlivas som tilläggsbehandling.

Vi genomför kontinuerliga studier både i Storbritannien och USA i hur COC-protokollet kan komplettera och förbättra standarden för vårdterapi. Läkemedel som används i det patenterade COC-protokollet är välkända och har långa historik vad gäller säkerhet och tillförlitlighet.

Mer information finns på www.careoncology.com

Tidigare blogginlägg om COC.

Svensk Registerstudie: Kan Beta-blockerare Förbättra Överlevnaden vid Malignt Melanom?

En svensk registerbaserad retrospektiv studie planerar att undersöka om beta-blockerare kan förbättra överlevnaden hos patienter med malignt melanom

Från sammanfattning av projektet:

”Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i befolkningen där incidensen de senaste 20 åren stadigt har ökat med drygt 4% per år. Idag finns det ett interesse inom cancersjukvården för så kallad ”drug repurposing” som är ett relativt nytt koncept och innebär att redan etablerade läkemedel framtagna för ett ändamål, kanske även kan användas för behandling av ett annat ändamål. Propanolol (en betablockerare) är ett av läkemedlen som har studerats inom cancersjukvården med avseende på just ”drug repurposing”. Prekliniska studier har vissat att betablockerande läkemedel, som exempelvis propanolol, har haft en viss antitumoralisk effekt på olika tumörer, där ibland malignt melanom (Jean Wrobel et al. 2016, Maccari S. et al. 2017). En nyligen publicerad prospektiv studie (De Giorgi et al. 2017) har visat att propanolol gav en skyddande effekt mot recidiv och långsammare sjukdomsprogress hos patienter med tjocka maligna melanom (>1mm). Trots att antalet forskningspersoner i dessa studier varit lågt, så ser resultaten hittills lovande ut.”

Läs mer om beta-blockerare och cancer här: Beta-blockerare, Stress och Cancer 

Metabol behandling vid Strålnings- och Cisplatinresistent Livmoderhalscancer

En metabol metod för att behandla strålnings- och cisplatinresistent livmoderhalscancer genom att hämma glykolys, glutathione och thioredoxin metabolism.

2-DG användes för att hämma glykolys

”Livmoderhalstumörer som inte svarar på strålning kan vara sårbara för terapier som också attackerar cancers bränsleförsörjning.”

”I många fall, när du bara hämmar glukos, hittar cancercellerna sätt att kompensera, men om du även hämmar dess metabolism på två olika sätt samtidigt, kan cellen inte återhämta sig från det. Stressen från giftiga fria radikaler eskalerar och överväldigar så småningom cellen. ”

Länk: ”Cutting off cervical cancer’s fuel supply stymies tumors

Enorm Databas över Traditionella, Asiatiska Cancerbehandlingar

Asian Anti-Cancer Matiera Database är en mycket omfattande databas som samlar framförallt traditionell kinesisk , (men även Koreansk och Japansk) medicin med potentiella anticancer egenskaper.

Projektet leds av Dr. Raymond Chang. Han har även en mycket intressant blog som även den fokuserar på ”vanliga” läkemedel med anticancer egenskaper: Off-label Cancer Treatments

 

Livmoderhalscancer

”Repurposed” läkemedel relevanta vid livmoderhalscancer: