Care Oncology Clinic – behandling med ”repurposed drugs”

Care Oncology Clinic Logo

Care Oncology Clinic (COC) är en Londonbaserad klinik som genomför en studie av så kallade ”repurposed drugs”. I studien som har döpts ‘METRICS’ (Metabolic Treatment Initiative for Cancers) hoppas man kunna visa att läkemedlen, som har låg toxisk effekt och väl kända bieffekter, tillsammans kan förstärka och komplettera en konventionell cancerbehandling.

De läkemedel som ingår i studien är:

  • Metformin
  • Atovastatin
  • Mebendazole
  • Doxycycline

Den inledande konsultationen kostar £450, men kan genomföras på Skype till en lägre kostnad. Läkemedlen och fortsatt konsultation kostar drygt £250 i kvartalet.

Länkar:

Melanom

Olika ”re-purposed” läkemedel, potentiell användbara vid malignt melanom:

Metformin: https://meyercancer.weill.cornell.edu/news/2017-02-06/old-drug-may-provide-new-hope-melanoma-patients
Statiner: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493799 http://news.emory.edu/stories/2017/01/cancer_metabolism_diet_chen/
Propranolol: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319975.php
Dipyridamole: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22760522
Antihistamin: https://www.medicalnewstoday.com/articles/279000.php
Mebendazole: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18667591 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23059386

Probiotika: http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2016-11-07-gut-microbes-linked-to-immunotherapy-response-in-melanoma-patients

Metformin – kliniska framsteg

En mycket intressant genomgång av forskningsläget kring diabetesläkemedlet Metformin och dess effekt på cancer.

”Metformin påverkar flera viktiga processer relaterade till celltillväxt, proliferation och överlevnad. Läkemedlets effekter på dessa processer härrör från både metabolisk och intracellulär signalaktivitet. För det första minskar metformin mängden glukos som produceras av levern och minskar blodomloppet och cellulär upptag av insulin. I sin tur resulterar den reducerade insulinstimuleringen i reducerad aktivering av insulinreceptorer på cellmembran, som utlöser en kaskad av intracellulära molekylära effekter, såsom nedreglering av Ras / Raf / MEK / ERK- och PI3K / AKT / mTOR-signalvägarna. En eller båda dessa vägar aktiveras ofta i många typer av cancerceller. Dessutom verkar metformin uppreglera AMP-aktiverad proteinkinas, en nyckelmolekyl i glukos- och insulinreglering och även en hämmare av mTOR.”

CancerWorld: ”Building the clinical evidence on metformin and cancer

Aspirin kan halvera risken för vissa cancertyper

I en studie som pågått i 10 år med över 600.000 patienter har man visat att långtidsanvändning av Aspirin kan minska risken för gastrointestinala cancertyper med upp till 47%.

Median dosen var 80 milligram per dag under i genomsnitt 7,7 år.

”Långtids användning av asprin visade 24 procent till 47 procents signifikant minskning av cancer i mag-tarmkanalen” skriver författarna.

”Aspirin användare hade 47% minde chans att få lever- och matstrupscancer, 38% mindra chans att få magcancer och 34 % mindre chans att få bukspottskörtelcancer.”

Aspirins förmåga att blockera det inflammatoriska enzymet COX-2 och att hämma trombocyter, misstänks ligga bakom dess anticancer effekt.

Medical News Today

Daily Mail

 

”Gör-Det-Själv” Vaccin mot Cancer

På bloggen ’A Lung Life’ skriver Lars om kampen för sin fru som drabbats av NSCLC.

I en extremt intressant blogpost beskriver han hur man själv kan ta fram ett peptidvaccin anpassat för en speciell mutation.

Den guide vi lanserar idag beskriver steg för steg hur man kan göra och vaccinera sig med en EGFR T790M-peptid. Peptiden kan hos vissa patienter inducera ett immunsvar mot celler som har EGFR T790M-mutationen. Peptiden är mest lämplig för patienter som har EGFR T790M-mutationen och som har en specifik HLA-typ som heter A * 02: 01. Guiden beskriver vem peptiden kan vara relevant för.

Länk till guiden: How to make and treat yourself with a peptide vaccine targeting the EGFR T790M mutation

En artikel i GIZMODO om Lars projekt: When Hope Runs Out, Cancer Patients Are Making Their Own DIY Immunotherapy Treatments

 

Dipyridamol – Stroke läkemedel mot Cancer

Dipyridamol är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Det verksamma ämnet i medicinen, förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar. Denna egenskap verkar också vara anledningen till att Dipyridamol i studier visat sig minska risken för metastaser.

Dipyridamol verkar även kunna förstärka effekten av kemoterapi genom att möjliggöra att mer cytostatika når cancercellerna samtidigt som utflödet minskas ur tumörcellerna.

Länkar: